Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE


1. Domeniul de aplicare

Acești termeni și condiții generale conțin principalele stipulații convenite între părți și se aplică tuturor ofertelor și contractelor de vânzare de bunuri din gama CanvasCamp BV, cu sediul social la Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgia, înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises sub numărul 0822.182. 688 ("CANVASCAMP") adresat și încheiat cu clientul (denumit în continuare "Clientul") prin intermediul site-ului web https://www.canvascamp.com/ (denumit în continuare "Site-ul web"), cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres și în scris, indiferent dacă locul de reședință sau sediul social al Clientului se află în Belgia sau în străinătate și indiferent dacă contractul urmează să fie executat în Belgia sau în străinătate. Acești termeni și condiții prevalează asupra oricăror termeni și condiții ale Clientului, chiar dacă acestea stipulează contrariul. Anumite prevederi ale acestor termeni și condiții generale se aplică Clientului numai în calitatea sa de consumator, caz în care se utilizează termenul "Consumator". Alte dispoziții se aplică în cazul în care clientul este o întreprindere, astfel cum este definită la articolul I.1, 1 din Codul de drept economic belgian, caz în care se utilizează termenul "întreprindere". În cazul în care este vorba atât de un consumator, cât și de o întreprindere, se utilizează termenul "client". Cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, se consideră că Clientul a luat cunoștință și a acceptat acești termeni și condiții prin simplul fapt că a comandat. Clientul confirmă că are cel puțin 18 ani. În cazul în care CANVASCAMP nu aplică una sau mai multe prevederi ale acestor termeni și condiții generale, acest lucru nu poate fi considerat în niciun caz o renunțare la acești termeni și condiții generale.

2. Oferte și prețuri

Toate propunerile, broșurile, cataloagele, informațiile și fișele tehnice au un scop exclusiv informativ. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și poate fi modificată în orice moment. În cazul în care o ofertă are o perioadă de valabilitate limitată sau este supusă anumitor condiții, acest lucru va fi menționat în mod explicit. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, ofertele și prețurile de pe site-ul web sunt valabile în ziua în care sunt consultate. Oferta și imaginile bunurilor de pe site-urile noastre sunt realizate cu cea mai mare atenție posibilă, dar sunt menite să fie ilustrative. Astfel, aspectul bunurilor livrate poate fi diferit de cel al produsului ilustrat online. CANVASCAMP are doar o obligație de diligență în ceea ce privește acuratețea și caracterul complet al informațiilor furnizate. CANVASCAMP nu își asumă răspunderea în cazul unor erori materiale evidente, erori de tipărire sau de imprimare, sau variații față de bunurile prezentate în imaginile ilustrative. În cazul în care Clientul are întrebări specifice, de exemplu cu privire la instrucțiunile de instalare, disponibilitatea, perioada sau metoda de livrare, îl rugăm să ne contacteze în prealabil. Toate prețurile includ TVA. Orice costuri suplimentare de livrare, transport și asigurare, TVA, taxe de import și export, alte impozite și taxe sau alte costuri administrative vor fi întotdeauna menționate în comunicarea cu clientul înainte de plasarea definitivă a comenzii.


3. Acord

O comandă poate fi plasată prin intermediul site-ului web, urmând pașii indicați pe site-ul web. Clientul poate selecta produse individuale și le poate plasa într-un coș de cumpărături electronic făcând clic pe butonul "Adaugă în coș". Din acest coș de cumpărături, clientul trece la finalizarea comenzii, făcând clic pe butonul "Finalizează cumpărăturile". După efectuarea comenzii, un rezumat al produselor comandate este afișat și furnizat clientului online. Clientul poate alege apoi metoda de livrare dorită. După ce Clientul confirmă comanda și acceptă termenii și condițiile generale, este necesară plata în numerar, în conformitate cu metoda de plată indicată. Făcând clic pe butonul "Plasați comanda", clientul este redirecționat către modulul furnizorului de servicii de plată ales. Până când clientul nu a apăsat pe acest buton, acesta poate modifica oricând comanda și detaliile care o însoțesc. După ce Clientul a plasat comanda, acesta va primi prin email o confirmare a comenzii generată automat. Contractul se încheie după acceptarea condițiilor generale și după ce CANVASCAMP a primit plata integrală; cel puțin CANVASCAMP are dreptul de a suspenda executarea contractului de drept și fără punere în întârziere până la primirea plății. CANVASCAMP pune la dispoziție bunurile comandate pentru livrare sau colectare, în funcție de alegerea specificată de Client. Clientul va fi informat că acordul a fost încheiat și modul în care bunurile vor fi livrate sau ridicate. CANVASCAMP își rezervă dreptul de a refuza comenzile dacă se aplică unul sau mai multe dintre următoarele cazuri: (i) epuizarea stocului sau indisponibilitatea unui anumit produs; (ii) adresa de livrare situată în afara zonei furnizate de CANVASCAMP; (iii) forță majoră, (iv) comandă plasată de o persoană lipsită de capacitate juridică sau de o persoană neidentificabilă, (v) Clientul are datorii restante și exigibile față de CANVASCAMP. Într-un astfel de caz, CANVASCAMP va rambursa suma pe care a primit-o deja pentru comanda în cauză la numărul de cont din care a fost efectuată plata. Anularea unei comenzi de către o Întreprindere este posibilă numai cu acordul prealabil scris al CANVASCAMP, caz în care Întreprinderea trebuie să plătească CANVASCAMP o compensație fixă în valoare de 10% din prețul de vânzare convenit al bunurilor, fără a aduce atingere dreptului CANVASCAMP la o compensație mai mare, sub rezerva dovedirii unui prejudiciu mai mare suferit efectiv.


4. Livrare

Clientul trebuie să preia bunurile comandate la momentul și locul convenite (la livrare și/sau la ridicare). CANVASCAMP sau terțul pe care îl desemnează poate să livreze bunurile la momentul și locul convenite persoanei care se prezintă pentru a accepta bunurile și care se consideră că reprezintă Clientul, fără ca CANVASCAMP să fie nevoit să efectueze verificări specifice. Clientul va fi informat cu privire la costurile de livrare înainte de a confirma comanda. Livrarea se va face la data menționată în confirmarea comenzii. În cazul în care livrarea este imposibilă din motive imputabile Clientului, CANVASCAMP poate, la discreția sa, (i) să facă o nouă ofertă și să factureze Clientului costurile suplimentare cauzate de aceasta sau (ii) să rezilieze contractul în conformitate cu articolul 11 din prezentele condiții. CANVASCAMP va informa clientul fără întârziere dacă data de livrare specificată nu poate fi respectată. Termenele de livrare convenite pentru întreprinderi sunt întotdeauna orientative. În cazul în care o perioadă de livrare este depășită, Întreprinderea nu poate solicita despăgubiri sau rezilia contractul, iar acest lucru nu poate da naștere la nicio răspundere din partea CANVASCAMP. În cazul în care CANVASCAMP nu respectă perioada de livrare convenită cu Consumatorul, Consumatorul va solicita CANVASCAMP să efectueze livrarea într-o perioadăsuplimentară care este adecvată în funcție de circumstanțe. În cazul în care CANVASCAMP nu reușește să livreze bunurile în perioada suplimentară, Consumatorul poate rezilia contractul în mod gratuit, iar CANVASCAMP trebuie atunci să ramburseze imediat Consumatorului toate sumele plătite către CANVASCAMP în cadrul contractului.


5. Păstrarea titlului de proprietate

Bunurile livrate rămân proprietatea CANVASCAMP până la plata integrală, inclusiv dobânzile și costurile, cu excepția cazului în care CANVASCAMP decide să renunțe la această rezervă de proprietate. Cu toate acestea, Clientul suportă toate riscurile de forță majoră, pierdere, distrugere sau furt al bunurilor din momentul în care acestea sunt livrate sau Clientul nu reușește să le ia în primire. Rezerva de proprietate se extinde, de asemenea, la toate creanțele care înlocuiesc bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate. Clientul are o obligație de diligență față de bunurile livrate sub rezerva de proprietate și trebuie să le păstreze în stare perfectă într-un loc adecvat, în conformitate cu standardele obișnuite. Până la îndeplinirea tuturor obligațiilor sale, clientul nu trebuie să vândă sau să înstrăineze în alt mod, să prelucreze sau să modifice bunurile sau să le greveze cu vreo garanție reală mobiliară. Clientul trebuie să informeze CANVASCAMP cu privire la orice sechestru asupra bunurilor livrate sub rezerva de proprietate.


6. Plată

Comenzile plasate pe site-ul nostru trebuie plătite în conformitate cu metoda de plată specificată pe site-ul nostru. Pentru a asigura o plată online sigură, datele de tranzacție sunt transmise criptate pe internet. Plata se face întotdeauna la sediul social al CANVASCAMP și în moneda specificată în magazinul online.


7. Dispoziții privind neconformitatea și defectele pentru întreprindere

Întreprinderea trebuie să verifice conformitatea livrării și viciile vizibile imediat după livrare în prezența transportatorului și, dacă este cazul, să facă o notă scrisă prin care își rezervă drepturile pe scrisoarea de trăsură sau pe avizul de livrare. De asemenea, Întreprinderea trebuie să notifice CANVASCAMP cu privire la orice deficiență la livrare sau defect vizibil prin scrisoare recomandată în termen de cel mult două zile lucrătoare de la livrare, descriind cu exactitate și în mod specific defectul, în caz contrar reclamația fiind considerată inadmisibilă. Întreprinderea trebuie să notifice CANVASCAMP cu privire la orice viciu ascuns prin scrisoare recomandată în termen de cel mult opt zile de la descoperirea viciului și în termen de cel mult două luni de la livrare, descriind exact și în mod specific viciul, în caz contrar reclamația fiind considerată inadmisibilă. Plângerile tardive nu sunt acceptate. Punerea în funcțiune, modificarea, prelucrarea sau eliminarea bunurilor vândute implică acceptarea acestora. Clientul este răspunzător dacă nu respectă manualul de utilizare sau instrucțiunile CANVASCAMP și/sau ale furnizorilor săi sau dacă nu manipulează bunurile în mod corespunzător. În cazul în care Întreprinderea face o reclamație admisibilă și întemeiată cu privire la defectele bunurilor furnizate, răspunderea CANVASCAMP se va limita la înlocuirea sau repararea bunurilor sau la rambursarea prețului pe care Întreprinderea l-a plătit pentru aceste bunuri, la discreția CANVASCAMP, fără ca CANVASCAMP să fie răspunzătoare pentru orice altă compensație. Reclamațiile din cauza unor defecte nu suspendă obligația de plată a întreprinderii. Bunurile defecte pot fi returnate numai cu acordul scris expres al CANVASCAMP și în conformitate cu instrucțiunile CANVASCAMP. Orice garanție a CANVASCAMP legată de bunurile pe care le livrează este limitată și nu se extinde niciodată dincolo de garanția pe care CANVASCAMP o primește de la furnizorii săi. O cerere de garanție este valabilă numai după ce Întreprinderea a plătit factura în întregime. Dispoziții privind lipsa de conformitate pentru consumatori Consumatorul trebuie să verifice conformitatea livrării și defectele vizibile imediat după livrare, în prezența transportatorului, și trebuie să refuze bunurile în cazul în care acestea nu sunt conforme sau prezintă defecte vizibile. În orice caz, Consumatorul trebuie să notifice CANVASCAMP despre neconformitate în termen de cel mult două luni de la data la care a descoperit defectul. Plângerile tardive nu sunt acceptate. Punerea în funcțiune, modificarea, prelucrarea sau eliminarea bunurilor vândute implică acceptarea acestora. Consumatorul este răspunzător dacă nu respectă manualul de utilizare sau instrucțiunile CANVASCAMP și/sau ale furnizorilor săi sau dacă nu manipulează bunurile în mod corespunzător. Consumatorul poate solicita CANVASCAMP să repare sau să înlocuiască gratuit bunurile livrate, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau disproporționat și ar implica costuri nerezonabile pentru CANVASCAMP. Orice reparație sau înlocuire, ținând cont de natura bunurilor livrate și de utilizarea preconizată de către Consumator, trebuie să fie efectuată într-un termen rezonabil și fără inconveniente grave pentru Consumator. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezilierea contractului de cumpărare de la CANVASCAMP numai în lista exhaustivă de cazuri prevăzute la articolul 1649quinquies, §5 din Codul civil belgian, cu excepția cazului în care defectul de conformitate este minor. Bunurile defecte pot fi returnate numai cu acordul scris expres al CANVASCAMP și în conformitate cu instrucțiunile CANVASCAMP. Acești termeni și condiții generale nu afectează drepturile legale ale consumatorului în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind vânzarea de bunuri de consum. Orice garanție a CANVASCAMP legată de bunurile pe care le livrează este limitată și nu se extinde niciodată dincolo de garanția pe care CANVASCAMP o primește de la furnizorii săi. CANVASCAMP recomandă ca reclamațiile să fie raportate la info@canvascamp.com. Consumatorii din UE pot, de asemenea, să înregistreze plângeri prin intermediul platformei online de soluționare a litigiilor (ODR) a Comisiei Europene la http://ec.europa.eu/odr.


8. Dreptul de retragere al consumatorului

Consumatorul poate rezilia contractul pe parcursul unei perioade de retragere de 14 zile, fără a da motive, începând cu ziua următoare datei în care consumatorul (sau o parte terță desemnată de consumator, alta decât transportatorul) intră în posesia fizică a bunurilor. Dreptul de retragere nu se aplică în cazul în care se referă la bunuri produse în conformitate cu specificațiile consumatorului sau destinate în mod clar unui anumit consumator. În cazul în care consumatorul face uz de dreptul de retragere, acesta trebuie să notifice CANVASCAMP înainte de expirarea perioadei de retragere, utilizând modelul de formular de retragere (anexat la acești termeni și condiții împreună cu modelul de instrucțiuni) sau o altă declarație neechivocă. Consumatorul trebuie apoi să returneze sau să predea bunurile (inclusiv toate accesoriile, în starea și ambalajul lor original) pe cheltuiala sa către CANVASCAMP (sau către unul dintre angajații săi) fără întârziere și, în orice caz, în termen de 14 zile de la notificare. Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi exercitarea corectă și la timp a dreptului de retragere. Consumatorul trebuie să trateze bunurile și ambalajul cu grijă pe durata perioadei de retragere. Consumatorul este răspunzător pentru diminuarea valorii bunurilor cauzată de alte manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestora (standardul de referință este că consumatorul poate manipula și inspecta bunurile doar în așa fel cum ar face-o într-un magazin fizic). CANVASCAMP trebuie să ramburseze toate plățile primite de la consumator, inclusiv orice costuri de livrare, fără întârziere și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data notificării de retragere a consumatorului. CANVASCAMP poate reține această rambursare până când Consumatorul a returnat toate bunurile sau până când Consumatorul furnizează dovada că toate bunurile au fost returnate, oricare dintre acestea este mai devreme, cu excepția cazului în care CANVASCAMP sa oferit să ridice ea însăși bunurile. CANVASCAMP trebuie să efectueze rambursarea prin același mijloc de plată pe care consumatorul l-a folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul este de acord cu un alt mijloc de plată. În cazul în care Consumatorul alege o altă metodă de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard pe care CANVASCAMP îl oferă, CANVASCAMP nu este obligat să ramburseze aceste costuri suplimentare către Consumator.


9. Răspundere

CANVASCAMP este răspunzător pentru nerespectarea obligațiilor sale contractuale numai dacă și în măsura în care acest prejudiciu este cauzat de frauda, înșelăciunea, eroarea gravă sau deliberată a sa sau a angajaților sau agenților săi. Răspunderea CANVASCAMP este întotdeauna limitată la valoarea comenzii Clientului. În cazul în care daunele sunt acoperite de asigurare, răspunderea CANVASCAMP este limitată la suma plătită efectiv de către asigurătorul său. CANVASCAMP nu este niciodată răspunzător pentru daune indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, daune indirecte, profituri pierdute, economii pierdute, costuri administrative sau de personal, creșterea cheltuielilor generale, pierderea clienților, pierderea unei oportunități, reclamații ale terților sau daune aduse terților. În măsura în care CANVASCAMP depinde de cooperarea, serviciile și livrările unor terțe părți pentru a-și îndeplini obligațiile, CANVASCAMP nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun prejudiciu pentru care aceste terțe părți sunt vinovate. Clientul este singurul responsabil pentru utilizarea bunurilor. Cu excepția prevederilor legale obligatorii, CANVASCAMP nu este răspunzător pentru orice daune (directe sau indirecte) cauzate de bunurile livrate. Clientul acceptă în mod expres că CANVASCAMP nu poate fi tras la răspundere și că nu poate solicita rezilierea contractului sau despăgubiri în cazul (i) deteriorării bunurilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare, depozitarea sau întreținerea incorectă a bunurilor, altele decât cele convenite sau prescrise de CANVASCAMP și/sau de furnizorii săi, (ii) variații minore față de specificațiile produsului (inclusiv diferențe limitate de culoare sau textură), (iii) deteriorarea bunurilor din cauza condițiilor meteorologice anormale sau a uzurii, sau (iv) schimbări sau modificări ale bunurilor fără acordul prealabil al CANVASCAMP. Prevederile acestui articol nu afectează răspunderea CANVASCAMP pentru decesul sau vătămarea corporală a Consumatorului, în măsura în care se dovedește o legătură cauzală directă cu actele sau omisiunile CANVASCAMP. Clientul utilizează site-ul web pe propria răspundere și pe propriul risc. CANVASCAMP poate oricând să restricționeze sau să excludă accesul Clientului la Site-ul web cu efect imediat, fără a oferi un motiv sau o notificare prealabilă. CANVASCAMP nu garantează disponibilitatea continuă și neîntreruptă a Website-ului și nu este responsabilă pentru orice eșec sau indisponibilitate a Website-ului din cauza unei defecțiuni tehnice. CANVASCAMP nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu pe care Clientul îl suferă din cauza utilizării de către acesta a Site-ului sau a unui virus răspândit prin intermediul Site-ului.


10. Forță majoră

CANVASCAMP nu este răspunzător în cazul în care neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor sale, temporar sau nu, se datorează forței majore, chiar dacă această circumstanță era previzibilă, inclusiv, dar fără a se limita la, război, revoltă civilă, teroare, greve generale sau parțiale sau lock-out-uri, accidente de exploatare, condiții meteorologice extreme, inundații, incendii, pandemii, boli infecțioase, faliment sau nerespectarea obligațiilor de către furnizori, epuizarea stocurilor, energie electrică, internet, rețea de calculatoare sau defecțiuni de telecomunicații, măsuri guvernamentale, probleme generale de transport etc. În caz de forță majoră, CANVASCAMP are întotdeauna dreptul, la discreția sa, cu efect imediat, de drept, fără intervenție judiciară prealabilă sau punere în întârziere prealabilă și fără plata vreunei despăgubiri, de a suspenda livrarea sau de a rezilia contractul cu Clientul.


11. Relația contractuală

Toate acordurile dintre CANVASCAMP și Client constituie o parte a unei singure relații contractuale globale. În cazul în care Clientul nu reușește să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul unui anumit acord, CANVASCAMP poate suspenda executarea în continuare atât a acordului în cauză, cât și a celorlalte acorduri în curs. CANVASCAMP poate, de asemenea, să rezilieze toate acordurile cu Clientul cu efect imediat, de drept, fără o notificare prealabilă de neîndeplinire a obligațiilor și fără plata vreunei despăgubiri în aceste cazuri:
(i) în cazul în care clientul nu reușește să îndeplinească (la timp) una sau mai multe obligații în temeiul unui contract;
(ii) în cazul în care Clientul încetează să mai efectueze plăți, este declarat în stare de faliment sau depune o cerere de faliment, intră într-o restructurare colectivă a datoriilorsau în orice reorganizare;
(iii) în cazul în care Clientul este lichidat, își încetează activitatea sau survine decesul acestuia;
(iv) în cazul în care toate sau o parte din activele Clientului sunt sechestrate. La rezilierea contractului, toate creanțele CANVASCAMP față de Client devin imediat exigibile de drept, iar Clientul va datora CANVASCAMP o compensație fixă egală cu 20% din prețul stipulat în contract, fără a aduce atingere dreptului CANVASCAMP la o compensație mai mare, sub rezerva dovedirii unui prejudiciu mai mare suferit efectiv. Sumele pe care CANVASCAMP le-a facturat deja Întreprinderii înainte de reziliere rămân datorate în întregime. În cazul în care CANVASCAMP nu își îndeplinește una sau mai multe obligații în cadrul unui contract sau nu o face la timp, Consumatorul poate rezilia contractul în cauză, caz în care CANVASCAMP va datora Consumatorului o compensație fixă egală cu 10% din prețul stipulat în contract.


12. Prescription

Orice pretenție pe care Întreprinderea o are față de CANVASCAMP se va prescrie de drept dacă nu este introdusă în fața instanței competente în termen de șase luni de la data la care Întreprinderea a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de faptele pe care se bazează pretenția, fără ca acest lucru să fie mai târziu de douăsprezece luni de la livrare.


13. Proprietatea intelectuală

Site-ul, logo-urile, fotografiile, textele și, în general, toate comunicările de la CANVASCAMP (denumite "Lucrările") sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală deținute de CANVASCAMP, de furnizorii săi sau de alți beneficiari terți. Nu este permisă utilizarea, copierea sau reproducerea Lucrărilor sub nicio formă fără consimțământul expres și prealabil în scris al CANVASCAMP.


14. Confidențialitate

În cazul în care CANVASCAMP prelucrează date cu caracter personal, acest lucru se va face în conformitate cu politica de confidențialitate (https://www.canvascamp.com/en/privacydisclaimer), a cărei copie poate fi obținută de către Client la o simplă solicitare scrisă, și în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și alte reglementări aplicabile.

15. Modificarea termenilor și condițiilor generale

CANVASCAMP își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral acești termeni și condiții generale. Termenii și condițiile aplicabile sunt cele care au fost aplicate în momentul încheierii acordului dintre CANVASCAMP și Client.

16. Separabilitate

Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor dispoziții din acești termeni și condiții generale, sau a unor părți din aceste dispoziții, nu afectează valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Dacă este cazul, CANVASCAMP și Clientul confirmă faptul că instanța de judecată are puterea de a modera dispoziția în cauză până la maximul permis în limitele legale relevante.

17. Legea aplicabilă - instanța competentă

Acești termeni și condiții generale și acordurile la care acești termeni și condiții vor fi guvernate de legea belgiană, cu excluderea expresă a Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980. În cazul unui litigiu, tribunalele din circumscripția judiciară din Flandra de Est (divizia Gent) sau cele de la locul de reședință sau da afaceri ale Consumatorului vor avea jurisdicție exclusivă.

18. În cazul în care există o lipsă de claritate în ceea ce privește interpretarea acestor condiții, textul din Țările de Jos va prevala întotdeauna.

19. Datele de contact ale CANVASCAMP

CANVASCAMP BV
Legen Heirweg 23
9890 Gavere
Numărul de telefon al întreprinderii: 0822.182.688
Email: info@canvascamp.com
Număr de telefon: +32 9 352 01 01 01 sau +32 498 529 524

8v1 – Iunie 2022


Anexe
1) Model de formular de retragere
Către CANVASCAMP BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Crossroads Bank for Enterprises nr.
0822.182.688, Email: info@canvascamp.com:
- Subsemnatul/Subsemnații (*) notific/notificăm prin prezenta că ne retragem din contractul
nostru de vânzare a următoarelor bunuri/prestare a următoarelor servicii (*)
- Comandat la data de (*)/recepționat la data de (*)
- Numele consumatorului (consumatorilor)
- Adresa consumatorului (consumatorilor)
- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care acest formular este
prezentat pe hârtie)
- Data
(*) A se șterge dacă nu se aplică.
2) Model de instrucțiuni pentru dreptul de retragere
Dreptul de retragere Aveți dreptul de a vă retrage din contract în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv. Perioada de retragere va expira după 14 zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a bunurilor. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați, CANVASCAMP BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Crossroads Bank for Enterprises nr. 0822.182.688, Email: info@canvascamp.com, printr-o declarație neechivocă (de exemplu, în scris prin poștă, fax sau email) despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract. În acest scop, puteți utiliza, dar nu este necesar, modelul de formular de retragere anexat. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere. În cazul în care vă retrageți din contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs. până în acel moment, inclusiv costurile de livrare (cu excepția oricăror costuri suplimentare care rezultă din alegerea de către dvs. a unei alte metode de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 zile de la data la care am fost informați cu privire la decizia dvs. de retragere din contract. Vă vom rambursa folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți fi taxat pentru această rambursare. Putem să reținem rambursarea până când primim bunurile înapoi de la dumneavoastră sau până când ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme. Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care ne comunicați decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract. Termenul este respectat dacă returnați bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va trebui să suportați costurile directe de returnare a bunurilor. Sunteți răspunzător doar pentru o diminuare a valorii bunurilor care rezultă din alte manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestora. acestor Termeni și condiții constituie acceptarea acestor modificări.

INFORMAȚII DE CONTACT

Întrebările despre Termenii și condițiile trebuie trimise la adresa ro@canvascamp.com.