Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Πωλήσεων

Επισκόπηση

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, λειτουργεί από την CamvasCamp BV. Καθ' όλη την ιστοσελίδα, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “δικό μας”, αναφέρεται στην CanvasCamp. H CanvasCamp προσφέρει αυτήν την ιστοσελίδα, μαζί με όλες τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες, μέσω της ιστοσελίδας,σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση πως αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας αυτής και/ή αγοράζοντας κάποιο αντικείμενο από εμάς, δεσμεύεστε στις “Υπηρεσίες” και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης”, “Προϋποθέσεις”), συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται ακολούθως και/ή είναι διαθέσιμα σε υπερσύνδεσμο. Αυτοί οι Όροι Χρήσης, αναφέρονται σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου άνευ περιορισμών, χρήστες που είναι περιηγητές, πωλητές, πελάτες, έμποροι και/ή συνεργάτης περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε ενδελεχώς αυτούς τους Όρους Χρήσης, προτού εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την είσοδο και χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας αυτής, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε σε αυτούς ους Όρους Χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δε θα μπορέσετε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα ή να αξιοποιήσετε άλλες υπηρεσίες. Εφ' όσον δεχθείτε τους Όρους αυτούς, η αποδοχή τους περιορίζεται αυστηρά στους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης.

Κάθε νέο χαρακτηριστικό ή εργαλείο το οποίο προστίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι επίσης αντικείμενο των Όρων Χρήσης. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο ανανεωμένη έκδοση αυτών, ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώσουμε, αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε κάθε τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης, με δημοσιεύσεις ενημερώσεων και/ή αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας υποχρέωση να ελέγχετε αυτήν την σελίδα σε τακτά διαστήματα, για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας, έπειτα από τις ενημερώσεις, αποτελεί ένδειξη ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, δείχνετε πως είστε ενήλικας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στη χώρα μόνιμης κατοικίας σας ή διαμονής σας και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε ανήλικους που κατοικούν μαζί σας, να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αυτή.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για κάθε παράνομη χρήση ή μη αδειοδοτημένο σκοπό, ούτε όμως και επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή να παραβιάζετε κάθε ισχύοντα νόμο της περιοχής σας (συμπεριλαμβανομένου και των πνευματικών δικαιωμάτων).

Γενικοί Όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τις υπηρεσίες μας σε οποιονδήποτε και για οιονδήποτε λόγο σε οιαδήποτε χρονική στιγμή.

Κατανοείτε πως τα περιεχόμενα που καταχωρείτε (δεν συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες πιστωτικών καρτών), ίσως μετατεθούν μη κωδικοποιημένα και συμπεριληφθούν α) σε διαβιβάσεις μέσω διαφόρων δικτύων και β) προς συμμόρφωση και προσαρμογή σε νεότερες τεχνικές απαιτήσεις  των μηχανισμών σύνδεσης ή άλλων μηχανών. Τα στοιχεία των τραπεζικών καρτών, είναι πάντοτε κρυπτογραφημένα καθ' όλη τη διαδικασία μεταβίβασης και πληρωμής.

Συμφωνείτε στο ότι δεν θα αναπαράγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε  οιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας, των προϊόντων μας ή θα αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας προβάλλεται στην ιστοσελίδα μας, δίχως την δική μας πρότερη ρητή γραπτή άδεια. Οι επικεφαλίδες που αναγράφονται σε αυτό το συμφωνητικό, έχουν συμπεριληφθεί καθαρά και μόνο για άνεση και δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση αυτούς τους όρους.

Ακρίβεια, πληρότητα και χρονοδιαγράμματα των πληροφοριών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουμε πως η ιστοσελίδα μας είναι πλήρως ενημερωμένη και οι πληροφορίες μέσα σε αυτήν είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν πληροφορίες που αναρτήθηκαν σε αυτήν δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό που προσφέρεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, είναι για γενική πληροφόρηση μόνο και δεν θα πρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε λήψη απόφασης, εάν προηγουμένως δεν ενημερωθείτε και από άλλες πηγές, για περισσότερη σαφήνεια και επίλυση αποριών σας. Κάθε εμπιστοσύνη που θα δείξετε στο πληροφοριακό υλικό αυτής της ιστοσελίδας, είναι καθαρά και μόνο υπό τη δική σας ευθύνη.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές αναδρομές, κατ' ανάγκην, δεν είναι ανανεωμένες και προσφέρονται για τη δική σας ενημέρωση και μόνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας σε οιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώνουμε οιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε πως είναι δική σας υποχρέωση να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες και τις Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων μας είναι αντικείμενο αλλαγής χωρίς καμία ενημέρωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόπτουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) δίχως προειδοποίηση και σε οιαδήποτε χρονική στιγμή.

Δεν είμαστε υπόλογοι είτε σε εσάς είτε σε οιονδήποτε τρίτο, για οιαδήποτε αλλαγή, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες, ίσως να έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα ή είναι αντικείμενα που επιστρέφονται ή ανταλλάσσονται, σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε πιθανή προσπάθεια, για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας μέσω εικόνων και χρωμάτων όπως θα τα βλέπατε στο φυσικό κατάστημα. Δεν μπορούμε όμως να σας εγγυηθούμε πως η απόδοση της οθόνης στην οποία προβάλλετε τα προϊόντα μας, θα σας δείξει στο μέγιστο τα χρώματα των προϊόντων μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να μειώσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών μας σε οιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή περιφέρεια. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε τον αριθμό των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή η τιμολόγηση αυτών, είναι αντικείμενο προς αλλαγή σε οιαδήποτε χρονική στιγμή, δίχως πρότερη ενημέρωση, μόνο κατά τη δική μας κρίση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόπτουμε την διάθεση κάποιου προϊόντος σε οιαδήποτε χρονική στιγμή. Οιαδήποτε προσφορά για οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, που γίνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι άκυρη και απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφορίας ή το υλικό του προϊόντος που αγοράσατε ή λάβατε, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι κάθε λάθος θα διορθωθεί κατά το σέρβις.

Ακριβής τιμολόγηση και πληροφορίες λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε κάθε παραγγελία που δίνετε σε εμάς. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να μειώσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες των αντικειμένων που παραγγέλνονται κατ' άτομο, κατά νοικοκυριό ή κατά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί δύναται να περιλαμβάνουν παραγγελίες οι οποίες γίνονται υπό τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική/χρεωστική κάρτα και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση τιμολόγησης και/ή αποστολής. Στην περίπτωση που θα προβούμε σε κάποια αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας, θα επιχειρήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και/ή τη διεύθυνση τιμολόγησης ή τον τηλεφωνικό αριθμό που καταχωρήθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες οι οποίες, κατά τη δική μας κρίση, δείχνουν να έχουν γίνει από μεσάζοντες, μεταπωλητές ή αντιπροσώπους.

Συμφωνείτε να μας παρέχετε επίκαιρα, πλήρη και ακριβή στοιχεία για τις αγορές σας αλλά και πληροφορίες του λογαριασμού σας για όλες τις αγορές που έχετε κάνει από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ανανεώνετε και να καταχωρείτε ευθύς αμέσως τις πληροφορίες σας στον λογαριασμό χρήστη καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως αλλαγή της διεύθυνσης του ηλεκτρoνικού ταχυδρομείου σας (email), τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας και την ημερομηνία λήξης αυτής, προκειμένου να μπορούμε να ολοκληρώνουμε την αγορά σας και να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστεί.

Σύνδεσμοι/Παραπομπές Τρίτων

Ορισμένα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών μας, ίσως περιλαμβάνουν πληροφορίες από Τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτήν την ιστοσελίδα, ίσως σας μεταφέρουν σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι δεν σχετίζονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση και αξιολόγηση των περιεχομένων ή την εγκυρότητά τους και δεν εγγυόμαστε και δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τα προϊόντα και τις ιστοσελίδες τρίτων ή για κάθε άλλο υλικό, προϊόν ή υπηρεσίες τρίτων.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιονδήποτε τραυματισμό ή ζημίες που σχετίζονται με αγορές ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πηγών, περιεχομένου ή κάθε άλλης συναλλαγής έχει πραγματοποιηθεί με ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε να μελετήσετε ενδελεχώς τις πολιτικές χρήσης και πρακτικές που αναφέρουν οι τρίτοι και βεβαιωθείτε πως τις έχετε κατανοήσει πλήρως, προτού προβείτε σε οιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, απαιτήσεις, ανησυχίες ή ερωτήματα που αφορούν προϊόντα από τρίτους, πρέπει να απευθύνονται απ' ευθείας στους τρίτους.

Σχόλια χρηστών, σχόλια και άλλες προτάσεις

Εάν, έπειτα από δική μας προτροπή, μας αποστείλετε συγκεκριμένες προτάσεις (πχ. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς) ή ακόμα και δίχως τη δική μας προτροπή, μας αποστείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε διαδικτυακά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω κλασσικού ταχυδρομείου ή αλλιώς (ως 'σχόλια'), συμφωνείτε ότι εμείς σε κάποια χρονική στιγμή, χωρίς περιορισμούς, θα προβούμε σε διορθώσεις, ανατυπώσεις, δημοσιεύσεις, προβολές, μεταφράσεις και άλλες χρήσεις, σε οιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, αυτών που μας έχετε παραχωρήσει. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση 1) να τηρήσουμε οιαδήποτε σχόλια εμπιστευτικά, 2) να παρέχουμε αποζημίωση για οιοδήποτε σχόλιο ή 3) να απαντήσουμε σε οιαδήποτε σχόλια.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δε φέρουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, διορθώνουμε ή να αφαιρούμε το περιεχόμενο,  το οποίο κρίνουμε εμείς ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, ανήθικο ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή βαίνει ως απαράδεκτο ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάθε συμμετέχοντος ή αυτών των Όρων Χρήσης.

Συμφωνείτε, πως τα σχόλιά σας δεν παραβιάζουν οιοδήποτε δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, σήματος κατατεθέν, πολιτική απορρήτου, προσωπικότητα ή άλλα προσωπικά ή δικαιώματα ιδιοκτησίας. Επίσης, συμφωνείτε, πως τα σχόλιά σας δε θα περιλαμβάνουν δυσφημιστικά ή άλλου είδους παράνομα, υβριστικά ή προσβλητικά λόγια/υλικό ή θα περιλαμβάνουν ιό υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο θα μπορούσε να βλάψει την διαχείριση των Υπηρεσιών ή κάθε σχετιζόμενη ιστοσελίδα. Μη χρησιμοποιείτε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση, προσποιούμενοι κάποιον άλλον από τον εαυτό σας για να παραπέμψετε εμάς ή τρίτους ως πηγές οιονδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα όποια σχόλιά σας καθώς και για την ακρίβειά τους. Δεν παίρνουμε ουδεμία ευθύνη, ούτε αστική ευθύνη(;) για οιαδήποτε σχόλια αναρτώνται από εσάς ή από οιονδήποτε τρίτο.

Προσωπικές πληροφορίες

Η παραχώρηση των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του καταστήματος, διαφυλάσσονται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

Λάθη, Ανακρίβειες και Παραλείψεις

Περιστασιακά, ίσως εμφανιστούν ορθογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις στις καταχωρημένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την περιγραφή προϊόντος, τιμολόγηση, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, κόστος αποστολής προϊόντων, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε όποια λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ανανεώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν κάποια πληροφορία στις Υπηρεσίες ή σε οιαδήποτε σχετιζόμενη ιστοσελίδα, είναι ανακριβείς/ασαφής, κατά όποια χρονική στιγμή/ανά πάσα στιγμή, δίχως πρότερη ενημέρωση (συμπεριλαμβάνονται και οι ήδη τοποθετημένες παραγγελίες).

Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία υποχρέωση να ανανεώσουμε, τροποποιήσουμε ή να ξεκαθαρίσουμε πληροφορίες στις Υπηρεσίες ή σε όποια σχετιζόμενη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός αν απαιτείται από το Νόμο. Καμία συγκεκριμένη ενημέρωση ή ημερομηνία ανανέωσης, που αναφέρεται στις Υπηρεσίες ή σε σχετιζόμενη ιστοσελίδα, δε θα πρέπει να λαμβάνεται και ως συγκεκριμένη για άλλες διορθώσεις/ανανεώσεις, σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις Υπηρεσίες ή σε σχετιζόμενη ιστοσελίδα. 

Απαγορευμένες Χρήσεις

Σε συνάθροιση με άλλες απαγορεύσεις όπως αναφέρονται στο πεδίο Όροι Χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της: α) για κάθε παράνομη χρήση, β) στη παρότρυνση άλλων να εκτελέσουν ή να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες, γ) για την παραβίαση οιουδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακού, επαρχιακού, τοπικού ή κρατικού κανονισμού, νόμου ή λοιπών περιορισμών, δ) για την καταπάτηση ή παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων μας  ή των πνευματικών δικαιωμάτων άλλων, ε) για την παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, πρόκληση βλάβης, συκοφαντική δυσφήμιση,  παρενόχληση ή για διακρίσεις βασιζόμενες στο φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, εθνικότητα, φυλή, ηλικία, ιθαγένεια ή αναπηρία, στ) για την προώθηση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ζ) για τη μεταφόρτωση ή μεταβίβαση ιών υπολογιστών ή κάθε λογής κακόβουλου λογισμικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί με κάθε τρόπο, ώστε να βλάψει τη λειτουργικότητα ή τη διαχείριση των Υπηρεσιών ή σε οιαδήποτε σχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή ιστοσελίδες, ή το διαδίκτυο, η) για τη συλλογή ή παρακολούθηση προσωπικών πληροφοριών άλλων, θ) για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape, ι) για κάθε άσεμνη και ανήθικη χρήση, κ) για την παρεμβολή ή παράκαμψη του συστήματος ασφαλείας των Υπηρεσιών ή κάθε σχετιζόμενης ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων ή το διαδίκτυο. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την χρήση των Υπηρεσιών για εσάς ή από κάθε σχετιζόμενη ιστοσελίδα, για παραβίαση ή για παράνομες χρήσεις.

Αποποίηση Εγγυήσεων/ Περιορισμός Ευθύνης

Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε, παρουσιάσουμε ή υποσχεθούμε πως η χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς θα είναι πάντοτε χωρίς διακοπές, επίκαιρη, ασφαλής ή άνευ λαθών.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως τα αποτελέσματα που θα λάβετε από τη χρήση των υπηρεσιών, θα είναι ακριβή ή εμπιστεύσημα.

Συμφωνείτε ρητά, πως η χρήση ή μη ικανότητα χρήσης των υπηρεσιών μας, γίνεται με τη δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας μας (εκτός αν δηλωθεί ρητά από εμάς) είναι 'ως έχουν' και 'ως διατίθενται' για την από εσάς χρήση, δίχως οιαδήποτε αντιπροσώπευση με εγγυήσεις ή συνθήκες κάθε είδους, φανερές ή μη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή συνθηκών εμπορίου, εμπορικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης. 

Σε καμία περίπτωση η CanvasCamp, οι διευθυντές μας, οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι,  θα είναι υπεύθυνοι για οιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, απαίτηση είτε άμεση είτε έμμεση, τυχαίο συμβάν, ποινή, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, την απώλεια περιουσίας/ εσόδων/ αποταμιεύσεων/ δεδομένων/ κόστη αντικατάστασης ή παρόμοιων βλαβών, είτε βασιζόμενη στη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), με την απόλυτη ευθύνη, η οποία προέρχεται από τη δική σας χρήση των υπηρεσιών ή οιουδήποτε προϊόντος, ή για κάθε απαίτηση η οποία σχετίζεται με κάθε τρόπο με τη δική σας χρήση της υπηρεσίας ή οιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, σε οιοδήποτε σφάλμα ή παραλείψεις σε κάθε περιεχόμενο ή την όποια απώλεια ή ζημία κάθε είδους, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή όποιου περιεχομένου (ή προϊόντος), το οποίο αναρτήθηκε, διαβιβάστηκε ή έγινε διαθέσιμο με κάποιον άλλο τρόπο μέσω της υπηρεσίας, ακόμα και αν έχει δοθεί συμβουλή για την πιθανότητα αυτών. Λόγω του ότι σε ορισμένα κράτη δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, η ευθύνη μας εκεί, θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται, βάσει νόμου.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε όπως να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς τόσο την CanvasCamp, όσο και  τις μητρικές μας, τις θυγατρικές μας, τους συνεργάτες μας, τα στελέχη μας, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους αναδόχους, τους δικαιοπαρόχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους, μακριά από κάθε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων αιτιολογημένων αμοιβών δικηγόρων, που έχουν ανακύψει από τρίτους, λόγω ή επειδή παραβιάσατε αυτούς του Όρους Χρήσης ή των εντύπων που περιλαμβάνουν αυτοί, μέσω παραπομπής ή λόγω της δικής σας παραβίασης οιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

Διαχωρισμοί

Σε περίπτωση που κάποιος όρος αυτών των Όρων Χρήσεως θεωρηθεί παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, η εν λόγω διάταξη είναι παρ' όλα αυτά εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ το μη εκτελεστό μέρος θεωρείται ότι έχει διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους Χρήσεως. Ο διαχωρισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμογή οιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων.

Διακοπή/ Λήξη/ Καταγγελία

Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες συμφωνήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης, εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης, είναι σε ισχύ έως και έως ότου καταγγελθούν είτε από εμάς είτε από εσάς. Μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας μας, πως δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή εάν παύσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Εάν κατά την κρίση μας, αποτύχετε ή υποπτευθούμε πως έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με κάποιον από τους όρους -ή διάταξη- αυτών των Όρων Χρήσεως, μπορούμε να καταγγείλουμε κι εμείς αυτό το συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή, δίχως πρότερη ενημέρωση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που ίσως οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας. Παράλληλα και/ή ως εκ τούτου, μπορεί να σας αρνηθεί η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οιοδήποτε τμήμα τους).

Πλήρες Συμφωνητικό

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν αποτελεί παρέκκλιση από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή διάταξη.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες, αποτελούν το σύνολο του συμφωνητικού και της κατανόησης μεταξύ ημών και υμών. Έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενα ή σύγχρονα συμφωνητικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, μεταξύ μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων  Χρήσης).

Οιεσδήποτε ασάφειες στην ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης, δεν θα ερμηνεύονται κατά του συντάκτη αυτών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και κάθε ξεχωριστό συμφωνητικό μέσω του οποίου σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, υπόκεινται στο νομικό εφαρμοστέο δίκαιο του Βελγίου. Aναγνωρίζουμε και τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους και υποχρεώσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία μας.

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Μπορείτε να κάνετε μία ανασκόπηση των επίκαιρων Όρων Χρήσης, ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη κρίση μας, να ανανεώνουμε, τροποποιούμε ή αντικαθιστούμε κάθε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, με αναρτήσεις ανανεώσεων και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Έγκειται στη δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα για να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση και πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή στις Υπηρεσίες, κατόπιν ανάγνωσης της ανακοίνωσης των αλλαγών σε κάθε τμήμα της και σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δείχνει την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους Όρους Χρήσης, μπορούν να αποστέλλονται σε εμάς στο: gr@canvascamp.com