Retourbeleid

Garantie en Service na aankoop:

U dient bij levering na te zien of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de goederen te weigeren en/of ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 8 dagen na de levering kennis te geven.

Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie van 1 jaar vanaf de levering. Wanneer er zich een probleem voordoet met het gekochte artikel stuur dan direct een e-mail. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Wanneer u een beroep doet op de garantie dan zijn de kosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening indien binnen West-Europa.
Let wel: deze garantie geldt enkel voor productiefouten (zoals stiksels en water-proofing) bij een normaal gebruik en onderhoud, niet voor schimmel, schade veroorzaakt door slijtage of door abnormale weersomstandigheden. De garantie kan evenmin worden ingeroepen in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht met inbegrip van reparaties die niet met toestemming van CanvasCamp zijn verricht, indien de originele aankoopbon/factuur niet kan worden voorgelegd, indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Stuur een kopie van de aankoopbon/factuur mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie aanbieden.

Herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand:

De consument heeft het recht zonder opgave van redenen van de aankoop af te zien binnen een periode van 14 kalenderdagen ingaande de dag na ontvangst van de levering. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. De betaalde aankoopprijs exclusief verzendingskosten en eventuele PayPal kosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CanvasCamp BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere - België, info@canvascamp.com , + 32 9 352 01 01) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien het goederen betreft die speciaal voor de individuele klant geproduceerd worden.